Statsbudsjett for fortsatt høy handelslekkasje

Publisert:

Handelen har foreslått løsninger som gir mindre grensehandel, flere arbeidsplasser, høyere inntekter til staten og bedre miljøløsninger. Det er ubegripelig at regjeringen velger å takke nei til alt dette, og ja til fortsatt skyhøy grensehandel, sier Harald Andersen, direktør for Virke handel.

Portrett av Harald Andersen

Regjeringen utsetter å følge opp Stortingets og næringslivets ønske om å fjerne 350-kronersgrensen for avgiftsfri netthandel i utenlandske nettbutikker.

- En ny rapport fra Menon Economics viser at hvis regjeringen fjerner momsfritaket for utenlandsk netthandel for under 350 kroner, kan vi oppnå statlige inntekter i milliardklassen og økt sysselsetting tilsvarende minst 2000 arbeidsplasser, forteller Andersen. – Det velger regjeringen å takke nei til.

- Vi mener at regjeringen trenerer. Utredninger foreligger, regjeringen vet hva saken handler om og vi hadde ventet konkrete tiltak slik at 350-grensen kan fjernes i 2019. Dette står ikke på teknisk gjennomføringsevne, men på politisk vilje. I tillegg ordner våre naboland opp. Sverige har allerede har innført mva-betaling fra første krone ved all utenlands netthandel og at EU har innført dette for det indre marked, forteller Andersen.

- Regjeringen utsetter 350-saken til stortingsmelding om handelsnæringen. Problemet med det er at den vil ikke behandles før neste år. Regjeringen anerkjenner åpenbart utfordringene 350-grensen medfører, og de har hatt mer enn god nok tid til å få på plass en avvikling. Vi har ingen tid å miste, sier en utålmodig Andersen. – Tall fra Menon Economics viser at 350-grensen koster oss nesten 40 arbeidsplasser og 20 millioner i statlige inntekter hver eneste uke!

Virke Handel er glad for at regjeringen reverserer økningen i sjokolade- og sukkeravgiften, slik at den kommer tilbake på 2017-nivå.

- Samtidig er det underlig at regjeringen ikke rører avgiften for alkoholfrie drikkevarer. Det er en snodig takk for at utviklingen på sukkerfri brus har vært veldig god i Norge – her er vi verdensledende, og langt foran våre naboland. Resultatene har kommet på grunn av godt samarbeid i bransjen, og ikke som følge av avgiftsøkning, påpeker Andersen.

Drikkevarer er en typisk lokkevare for grensehandelen. I tillegg til skyhøye avgifter på alkoholfrie drikkevarer, har Norge også høye avgifter på drikkevareemballasjen.

- Bransjen har foreslått en omlegging av grunnavgiften for engangsemballasje, som erstatter den med en incentivavgift som premierer mer miljøvennlig emballasje. I dag reduserer grunnavgiften arbeidsplasser, ikke miljøavtrykk. Heller ikke dette har regjeringen valgt å lytte til, sier Andersen.

- I tillegg setter regjeringen opp avgiftene på alkohol og snus, noe som driver grensehandelen ytterligere opp, sier Andersen
I følge tall fra SSB grensehandler nordmenn på dagsturer til Sverige for over 15 milliarder. I tillegg kommer den nettbaserte grensehandelen. Siden nettkjøp til under 350 kroner ikke er momsbelagt, registreres det heller ikke.

- Det er skuffende at regjeringen fortsatt ikke har sørget for å samle kunnskap om hvor mye nordmenn grensehandler for totalt, hva nordmenn faktisk grensehandler og hvilken betydning dette har for statens inntekter, arbeidsplasser, folkehelse og miljø. Særavgiftspolitikken er i Norge, i motsetning til i våre naboland, basert på manglende kunnskap, avslutter Andersen.