Sterk konkurranse holder matprisene nede

Publisert:

​Tall fra SSB viser at matvareprisene over tid følger den totale konsumprisindeksen. Til tross for en prisøkning på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i juli på 2,9 prosent, har matvareprisene samlet sett hatt en svakere prisøkning (3,5 %) enn den samlede konsumprisindeksen (4,4  %) når vi ser hele siste året under ett. Sterk konkurranse i dagligvaremarkedet er hovedforklaringen på den svake prisveksten.

Svak prisvekst, tross svak kronekurs
Fra juli 2015 til juli 2016 økte prisene på internasjonale mat- og drikkevarer med 7,1 prosent som følge av den svekkede kronen, viser tall fra NIBIO/IMF.

- Til tross for at den svake kronekursen har ført til prisøkninger på importerte matvarer og innsatsvarer til norsk matindustri, og dermed økte innpriser til butikk, har den sterke konkurransen i dagligvaremarkedet medført at forbruker foreløpig ikke har fått merke stort til den svake kronekursen når de handler mat, sier Ingvill Størksen.

Naturlige endringer fra forrige måned
Tradisjon tro, økte imidlertid matvareprisene fra juni til juli i år, med en økning på 2,9 prosent.

– At vi ser en prisøkning fra juni til juli er helt naturlig og det ser vi hvert år, sier Størksen. Halvårlige prisjusteringer fra bl.a. leverandørene og lavere kampanjetrykk i sommerferietider er mye av forklaringen til prisøkningen denne måneden. 

– Det gir liten mening å se på prisutviklingen fra måned til måned, der utviklingen i matprisene må sees over tid, fordi vi hvert år ser store svingninger etter et kjent mønster. Prisdykk rundt høytider som jul og påske, samt etter skolestart, er helt vanlig. Under kampanjene selges matvarene med lav fortjeneste, eller med tap. Da er det naturlig at vi ser prisøkning i perioder med mindre kampanjetrykk, fortsetter Størksen.

– Samtidig ser vi at kampanjetrykket det siste året har vært sterkere enn vanlig.  Den sterke konkurransen mellom dagligvarekjedene førte eksempelvis til at matvareprisene gikk ned med hele 3 prosent fra februar til mars i år. Dette understreker igjen at utviklingen i matprisene må ses over tid.

Forventer ny nedgang
Historiske tall fra SSB viser at matprisene hvert år går opp i juli, og ned igjen i august.

– Fremover vil skolestart prege konkurransen i dagligvaremarkedet – i år som årene før. Nå forventer vi skarp konkurranse på sunne matvarer til skolebarns matpakker og middager. Historisk sett er det all grunn til å tro at matprisene får et tradisjonelt dykk i august, avslutter Størksen.