Stor interesse for Consultingdagen 2015

Publisert:

22. april arrangerte Virke årets consultingdag for fjerde år på rad. Som vanlig ble den ferske nordiske markedsrapporten presentert – laget av Virkes britiske partner Source For Consulting

Årets rapport ble presentert av Sources direktør Edward Haigh og den viser bl.a. at det norske consultingmarkedet har vokst til 6.9 mrd.kr og hadde en vekst på 4.6% fra året før. De største bransjeaktørene opplevde dog mye høyere vekst enn dette. Consultingmarkedene i Sverige og Danmark er fortsatt de største og vokste marginalt mer enn i Norge. Samlet sett var omsetningen i det nordiske consultingmarkedet 28,8 mrd.kr. - Forventet vekst er størst innen teknologitjenester, drevet av digitalisering, driftsforbedringstjenester og strategioppdrag. Konsulentene må ha bransjeforståelse, de må kunne strategi og de må kunne teknologi, sier Alisdair Munro Direktør for kunnskap, teknologi og utdanning i Virke.

- De viktigste kundene er (målt etter omsetning) offentlig sektor, finansiell sektor og industrien", sier Munro.

Source har også rangert ulike geografiske consultingmarkeder i verden ut i fra 4 nøkkelfaktorer. Det nordiske markedet ligger på sjette plass, rett etter USA. På topp finner vi Storbritannia et stykke foran Tyskland/Østerrike/Sveits. På delt tredjeplass finner vi Midt-Østen og Australia. Det nordiske markedet scorer spesielt høyt ut i fra "tilgangen til talent".

Se presentasjonen til Source for Consulting her.

Ny arbeidsmiljølov
Arbeidsmiljøloven og dens betydning for consultingbransjen var også tema på Consultingdagen 2015. Hanne Solem (Deloitte) beskrev en konsulents hverdag og ambisjoner og Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge presenterte endringer i arbeidsmiljøloven som vil gi et mer fleksibelt arbeidstidsregelverk fra 1. juli. Hauge informerte også om arbeidstidsutvalget, et utvalg som skal foreslå flere endringer i reglene om arbeidstid for at vi skal kunne bruke arbeidskraften best mulig fremover.

Et av temaene utvalget skal diskutere er bestemmelsen om særlig uavhengig stilling som gir mulighet for å unnta enkelte arbeidstakere fra arbeidstidsreglene. Virke mener at bestemmelsen må få et klarere innhold og tydeligere grenser enn i dag, dette støttet statssekretæren i sitt innlegg. Virke skal gi innspill til arbeidstidsutvalget om hvordan bestemmelsen kan endres for å ivareta behovene til bl.a konsulentbransjen bedre enn i dag, og inviterer våre medlemmer til å dele sine synspunkter med oss ved å sende e-post til 

Blant årets innledere var også Adm. direktør i DIFI, Ingelin Killengreen, som presenterte siste nytt om elektronisk leverandøregister samt status for nye versjoner av statens standadavtaler.

Neste bransjetreff er om ettermiddagen/kvelden 21. oktober – med et spennende tema. Hold av datoen!