Store variasjoner i matservering i kommunene

Publisert:

Mattilbudet i norske sykehjem varierer mye når det kommer til kvalitet, serveringstidpunkt og individuell tilpasning, viser en ny rapport fra Oslo Economics for Virke. En mulig løsning på disse utfordringene, og Virkes anbefaling til kommunene, er å øke bruken av private leverandører.

Gammel dame får mat

Private matleverandører kan gi fleksibilitet i serveringstidene

I dag serveres mange beboere middag til lunsjtider, et måltid det ellers ville vært naturlig å få senere på dagen. Det er imidlertid vanskelig for mange sykehjem, fordi bemanningshensyn og ressurser til matlaging styrer når middag blir servert. Rapporten peker på at matlevering fra ekstern leverandør åpner for fleksibilitet i innretningen av måltidsrytmen, der de eldres behov – og ikke kjøkkenets åpningstider – legger føringene for når middag blir servert. Virke mener dette understøtter at langt flere bør motta mat fra eksterne matleverandører.

Bedre matopplevelser for de eldre

Flere studier viser store forbedringspotensial i dagens mattilbud. Dersom samme mat lages til alle beboere er det naturlig nok liten grad av individuell tilpasning i mattilbudet og beboere på sykehjem. Dette kan endres ved private matleverandørers suis-vide metode suis-vide, som tilbyr beboere kan muligheten til individuelle valg. De kan dermed etter eget ønske spise både laks, kjøttkaker og pasta rundt samme middagsbord. Det blir også lettere å ta hensyn til individuelle behov, som allergier og ulike personlige ernæringsbehov.

Flere private aktører gir samfunnsøkonomiske gevinster

Økt bruk av private aktører innenfor matlevering har et potensial for å oppnå samfunnsøkonomiske gevinster, viser rapporten. Med flere aktører er det større sannsynlighet for mer brukertilpassede måltider, nye og mer fleksible driftsmodeller, bedre kvalitet på maten og lavere kostnader. Virke mener det offentlige bør møte private matleverandører med åpent sinn. Økt bruk av private kan være ett viktig bidrag til å gi våre eldre mulighet til å spise det de selv ønsker til middag, og få bukt med bl.a. den uheldige matrytmen som forekommer på mange norske sykehjem i dag.