Stortinget vil styrke Konkurransetilsynet – sier nei til særlov for dagligvarebransjen

Publisert:

​ Næringskomiteen setter sluttstrek for debatten om en særlov for dagligvarebransjen, som kalles en lov om god handelsskikk. Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre har tidligere varslet at de ikke ville støtte Arbeiderpartiets og Senterpartiets krav om å innføre en lov om god handelsskikk.

Nå har Næringskomiteen konkludert og fremmer følgende vedtak i innstillingen til statsbudsjettet for 2016:

Stortinget ber regjeringen styrke Konkurransetilsynets innsats overfor dagligvaremarkedet, og hvis behov, på egnet måte komme tilbake til Stortinget med forslag til endringer av konkurranseloven.

- Vi er glad for at dette forslaget fremmes og at konkurransetilsynet nå styrkes, slik vi har foreslått, sier direktør for Virke Dagligvare, Ingvill Størksen.

Siden debatten om god handelsskikk startet for over fire år siden har Virke gått inn for å styrke Konkurransetilsynet og utvikle samarbeidet i verdikjeden.

-En særlov for dagligvarebransjen ville i verste fall kunne utvanne konkurranseloven. Det er bra at Stortinget nå avviser en slik symbolpolitikk og har satt i gang en prosess for å styrke eksisterende regelverk , sier Størksen.

Innstillingen kan leses her >>

Vedtak fattes i Stortinget om en uke.