Streik hos flyselskap

Her finner du informasjon om hvordan man forholder seg til en streik hos et flyselskap.

1. Varsel om streik
a. Et streikevarsel er i seg selv ikke nok til å utløse hevingsrett, verken for flybilletter eller pakkereiser. Kunden må i utgangspunktet vente til streiken er et faktum før rettigheter utløses, men hver situasjon må vurderes konkret ut fra tidsmomentet og sannsynlighet for at streiken blir en realitet.
b. Streikevarsler brukes som forhandlingsverktøy og partene kan ha særinteresser i å skape ”kaos”. Streikevarsler bør derfor behandles med edruelighet. 
2. Faktisk streik -  seat only/kun flybilletter
a. Kundens rettigheter reguleres i det vesentlige av EU-forordning 261-2004 (artikkel 5). Etter bestemmelsene her har kunden krav på enten full refusjon, eller re-routing.  Dette kan i teorien også gjelde ikke utstedte billetter betinget av at det foreligger en klar avtale om kjøp av reisen uten at billetter er utstedt.  Hvorvidt retten til re-routing også gjelder på annet enn det streikende selskap er omdiskutert i EU. EU-kommisjonens uttalelser  og enkelte dommer i EU-området drar sterkt i retning av at re-routing skal foretas på alternativt transportmiddel der selskapet selv ikke innen rimelig tid kan tilby alternativ flight.  Nekter flyselskapet å re-route på annet enn eget selskap, og det finnes bedre alternativer for kunden, skal kunden be om at selskapets representant skriftlig bekrefter at man ikke vil etterkomme ønsket om alternativ re-routing.
b. Om passasjeren blir re-routet, eller velger å avbryte reisen og returnere til opprinnelig avreisested, har han krav på nødvendig forpleining/overnatting etter bestemmelsene i EU-forordningen.
c. Passasjeren har ikke rett på EU-kompensasjon (”erstatning”) ved kanselleringer som skyldes streik. 
3. Faktisk streik – pakkereiser
a. Pakkereisegjester har de samme rettighetene som individuelle flypassasjerer i h t EU 261-2004.  Men der man velger å avstå fra å reise med henvisning til disse reglene, har man kun krav på å refundert det som tilsvarer verdien av flytransporten, ikke hele pakkereisen.
b. Pakkereisearrangøren plikter å finne alternativ transport til reisemålet (selv om denne kan koste ham mer enn den kansellerte). Kunden må finne seg i visse tidsforskyvninger i denne forbindelse før han kan kreve å heve kjøpet av pakkereisen med hjemmel i pakkereiseloven. Forsinkelsen han må akseptere kan gå ut over de tidsrammer som EU 261-2004 setter for retten til å heve kjøpet av flytransporten.
c. Retten til prisavslag der det blir avvik fra det avtalte (avvik som er mer enn uvesentlige) består uavhengig av årsaken til mangelen, og gjelder altså også ved streik.