Styrelederseminar Virke Ideell

Publisert:

Vi inviterer styreledere i ideell sektor til en egen samling. Toppleder er også invitert. Vi dukker særlig ned i spørsmål knyttet til pensjonsforpliktelser, et viktig ansvar for ethvert styre. Vi ser frem til å møte mange av dere her i Virke 23. oktober.

Program

Kl. 14:00 Velkommen
v/Vibeke Hammer Madsen, adm. dir. Hovedorganisasjonen Virke

Kl. 14:10 Hvorfor er pensjonsutgiftene blitt en så stor utfordring
v/Inger Lise Blyverket, direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk

Kl. 14:45 Hva er forskjell på ytelse-, innskudd -og forsikret tjenestepensjon?
v/Tom Wedvik, fagsjef pensjon

Kl. 15:15 Hva skal til for å skifte ordning?
v/Ann Torunn Tallaksen, forhandlingssjef

Kl. 15:45 Pause

Kl. 16:00 Hva representerer Virke for ideell sektor?
v/Inger Helene Venås, direktør helse, omsorg og ideell sektor

Kl. 16:30 Virkes tilbud helt konkret til styrer
v/Marianne Heggelund Gjølme, leder kompetanseutvikling

Kl. 16:45 Spørsmål og samtale

Kl. 17:00 Slutt