Sustainable Valley Festival og Minihouse Hurdal

Publisert:

​​Som en del av Hurdal Kommunes pilotprosjekt for bærekraftig stedsutvikling arrangeres 24. og 25. juni Sustainable Valley Festival med fokus på arealplanlegging, næringsutvikling og mobilitet.

løpet av mai 2015 har fem fjerdeårs-studenter fra Bergen Arkitekthøyskole bygget mikrohuset med hjelp av en lokal snekker, Ingrid Kolstad. Det ferdigstilte prosjektet skal presenteres på Bærekraftsfestivalen «Sustainable Valley» i Hurdal 24-25 juni 2015, men skal kunne flyttes ut på en tomt i skogen etter maks to år på plenen ved festivalområdet i Hurdal.

De involverte studentene i prosjektet er Luca Negrini fra Italia, Inga Hegdahl Eggen og Marte Nødvedt Skjæggestad fra Norge, Matilda Wallsten fra Sverige, og Meng Nan Zhang fra Kina. Veileder er Arild Eriksen fra Eriksen og Skajaa i samarbeid med Rolf Jacobsen fra Gaiia Arkitekter.

Studentene har utarbeidet hvert sitt forlag til et mikrohusprosjekt som inngår som en del av Fremtidssmia og Hurdal Økolandsby.

- I samtale med Arild Eriksen og Rolf Jacobsen inkludert flere viktige aktører fra Økolandsbyen, har vi kommet frem til hvilket prosjekt som skal realiseres, forteller student Inga Eggen. Grunnlaget for dette er et velfungerende program og arkitektur som gir kvaliteter til innbyggerne av Hurdal og Økolandsbyen.

- Prosjektet vi har landet på, er en vertikal gjestebolig på 18 kvadratmeter fordelt på tre etasjer(10-11m høyt, fortsetter Inga. Første etasje består av et fellesareal, og de resterende etasjene er soverom og en terrasse på taket av øverste boks.

Gjesteboligen er hovedsakelig tiltenkt besøkende av økolandsbyen og fremtidssmia. 

Det vertikale gjestehuset er bygd opp som tre individuelle moduler plassert på hverandre. Tanken er at disse modulene kan lett demonteres og flyttes om nødvendig. Hver modul/boks er 5,4 kvadratmeter. Boksene er forskjøvet slik at taket på boksen under fungerer som gulv utenfor døren der trappene møtes. Trappene beveger seg på utsiden av boksene, og utenfor dem er det et spileverk som fungerer som en andre fasade.

Mikrohuset stilles ut som en av mange demonstrasjoner på bærekraftige løsninger på Sustainable Valley Festival i Hurdal 24. og 25. juni, som en del av festivalen arrangeres også en stor konferanse om bærekraftig samfunnsutvikling.
Se hele programmet her: http://www.sustainablevalley.no

Følg studentenes prosess fram mot festivalen på: instagram.com/minihousehurdal