Svak mars for byggevarehandelen

Publisert:

Omsetningen for byggevarehandelen i mars viste en tilbakegang på 18,9 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Mye av nedgangen kan knyttes til at påsken falt i mars i år. Dette betyr færre handledager.

- At både kunder og utenlandsk arbeidskraft reiser bort utover de faste fridagene, forsterker effekten av påsken, sier Bengt Herning, direktør for Byggevarehandel i Virke.

For mars måned viste proffomsetningen en nedgang på 19,4 prosent, mens privatomsetningen viste en nedgang på 18,1 prosent sammenlignet med fjoråret.

Hittil i år har byggevarehandelen hatt en nedgang på 8,8 prosent sammenlignet med fjoråret.

- Vi ser helt klart et svakere første kvartal i år sammenlignet med fjoråret. På landsbasis har temperaturen for første kvartal 2013 vært under normalen for denne perioden. Kuldeperioden har medført mye i tele i bakken, noe som forsinker byggeaktiviteten, også på Østlandet.

- Samtidig vil jeg minne om at vi sammenligner oss med fjorårets omsetning, som viste en vekst på hele 18,5 prosent i løpet av første kvartal, sier Herning.

I følge Virkes prognoser forventes det god vekst i omsetningen av byggevarer for året som helhet. Anslaget er en vekst på om lag 6 prosent i 2013. Dette begrunnes blant annet i fortsatt høy befolkningsvekst og sentralisering, høyt vedlikeholdsbehov og nye byggeforskrifter. Mye av det som omsettes av byggevarer oppfattes også som sparing/investering hos forbruker.

Tallene er hentet fra Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen. Tallene baserer seg på omsetningstallene for ni av de største byggevarekjedene i Norge, og gir en god indikasjon på omsetningsutviklingen i byggevarehandelen.