Svak mars i butikkene

Publisert:

Sen vår og færre handledager på grunn av påsken bidro til at detaljhandelen ble 4,9 prosentpoeng lavere i mars i år enn i mars i fjor. Samlet sett er det også en svakere utvikling i første kvartal 2013 enn i første kvartal 2012 viser tall fra SSBs detaljomsetningsindeks.

- Vi har merket en noe svak men ikke uventet veksttakt for flere detaljhandelsområder, sier Asbjørn Myrlund, direktør for Analyse og bransjeutvikling i Hovedorganisasjonen Virke. 

En kald mars setter sitt preg spesielt på enkelte bransjer. Tele i bakken, noe som forsinker byggeaktiviteten, bidrar til en nedgang i salg av byggevarer i mars på 18,9 prosent sammenliknet med mars i fjor. Kjølig temperatur har også bidratt til at nordmenn har utsatt noen av sine tradisjonelle vårkjøp av klær. I mars var det en nedgang på 15,6 prosent i forhold til i mars i fjor. Samme tendens gjør seg gjeldende for butikkomsetningen av blomster og planter. På dette området er omsetningen 15,8 prosent lavere i mars sammenlignet med samme periode i 2012.
For første kvartal sett under ett er veksten i detaljhandelsbedriftene omtrent på nivå med Virkes prognoser. Virke venter en samlet detaljhandelsvekst på 3,5 prosent for 2013.