Svakere juni sammenlignet med i fjor

Publisert:

Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin falt med 1,1 prosent fra juni i fjor til juni i år, i følge SSBs detaljomsetningsindeks. Tilsvarende tall for første halvår viser samlet en vekst på 0,8 prosent.

- Jevnt over er utviklingen noe svakere enn ventet. Flere bransjer utvikler seg dog positivt første halvår selv med tre mindre handledager enn samme periode i fjor, sier direktør for analyse og bransjeutvikling i Virke, Asbjørn Myrlund.

Eksempelvis butikkhandel med blomster og planter og postordrehandel og handel via internett utmerker seg med sterk utvikling i juni i år sammenlignet med i fjor med en vekst på hhv 12,0 prosent og 11,9 prosent.

For første halvår er det butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr, postordrehandel og handel via internett som viser sterkest prosentvis utvikling på henholdsvis 11,8 prosent og 9,4 prosent. Svak utvikling ser vi blant annet innen butikkhandel med innspillinger av musikk og video med nedgang på 30,6 prosent og butikkhandel med skotøy på 8,4 prosent.