Svart eller hvitt renhold?

Publisert:

Bruk av billig svart arbeid er utfordring nummer én for norske renholdsvirksomheter på det private markedet. Virke mener at uheldig regelverk og fravær av kontroll har deler av skylden, og har utarbeidet tre forslag til tiltak mot svart arbeid i renholdsbransjen.

Støvsuger på teppe med dame i bakgrunnen

Den viktigste grunnen til å velge svart arbeid er pris. Det viser en ny rapport fra SINTEF om det private markedet for renholdstjenester. Den peker også på at rundt 4000 foretak aldri har søkt om offentlig godkjenning og at markedet nå består av nesten 90 % enkeltmannsforetak, tall som indikerer at aktørene med viten og vilje omgår regelverket.

Fravær av kontroll gir dårlige holdninger

Bransjedirektør for Virke Service, Stein Johnsen, mener rapporten stadfester det som Virke har erfart i lengre tid. − Først og fremst må vi gjøre det forbudt for forbruker å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent. Mangelfullt regelverk og fravær av kontroll i privatmarkedet medvirker til nordmenns tilbøyelighet til å kjøpe renholdstjenester svart, sier han.

Offentlig godkjenningsordning for renholdsbransjen medfører at de som selger og kjøper renholdstjenester plikter å gjøre dette fra offentlig godkjent virksomhet. Det er gitt regler om gebyr og straff for overtredelse av dette, men dette gjelder ikke for kjøper i forbrukermarkedet. Virke har lenge påpekt at forskriften dermed gir en merkelig signaleffekt om at forbruker har lov å kjøpe renholdstjenester fra ulovlig virksomhet.
−Sjansen for å bli tatt for å drive ulovlig renholdsvirksomhet mot forbrukermarkedet er i dag lik null. Dette medvirker dessverre til å gjøre noe med holdningen hos folk flest, sier Johnsen.

Etterlyser like konkurransevilkår


Dersom en virksomhet innen renhold skal følge både lønns-og arbeidsvilkår og arbeidslovbestemmelser blir timeprisen på rundt 500 kr. I det svarte markedet ligger timeprisen på rundt 150 kr. CityMaid, som er medlem i Virke og som SINTEF pekte på som den ene store seriøse aktøren på forbrukermarkedet, mener at dette gjør det umulig å konkurrere mot det svarte markedet.

−Vi har trygge rammer og ordnede forhold for våre ansatte, og betaler skatter og avgifter med den største selvfølge. Jeg sover godt om natten vel vitende om at vi tar ansvar. Dessverre er den useriøse delen i ferd med å ødelegge hele bransjen. Vi trenger like konkurransevilkår og ta et felles ansvar for AS Norge.", sier daglig leder i CityMaid, Hanne Nordhagen.

Virkes viktigste forslag til tiltak mot svart arbeid i renholdsbransjen:

  1. Offentlig godkjenningsordning må endres: Setningen i forskriften som gir forbrukere lov til å kjøpe renholdstjenester fra ulovlige virksomheter må fjernes. Dette gir en veldig uheldig signaleffekt fra myndighetene.
  2. Kontroll av renholdsvirksomhet til private hjem. Slik situasjonen er i dag utøver myndighetene ingen kontroll i forbrukermarkedet. Dette gjør at mange aktører spekulerer på at konsekvensene for lovbrudd er minimal. Rundt 90 % av virksomhetene i privatmarkedet er enkeltmannsforetak og svært få er offentlig godkjent og dermed ulovlige.
  3. Skattefritak for de forbrukerne som oppgir at de har kjøpt denne typen tjeneste.

Spesielt punkt 1. er en enkel og opplagt sak for departementet å gjøre noe med og Virke forventer fortgang.