Svært positivt sluttresultat fra WTO-forhandlingene

Publisert:

​ Resultatet av WTO-forhandlingene under WTOs Ministerkonferanse i Nairobi ble langt mer positivt enn det var grunn til å frykte på forhånd.

Det ble gitt betydelige konsesjoner til de minst utviklede landene (MUL), det ble inngått avtale om tollfrihet for handel med IT varer, kursen for fremtidig arbeid i WTO ble staket ut og det ble understreket at regionale frihandelsavtaler ikke kan erstatte det multilaterale handelssystemet. Alt dette er i tråd med Virkes innspill til både stortingsmeldingen om globalisering og stortingsmeldingen om næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet.

Fra Virkes side er følgende elementer sentrale:

  • Bortfall av eksportsubsidier innen utgangen av 2020
  • Oppmyking av opprinnelsesreglene for MUL slik at varer med opp til 75% utenlandsk innhold godkjennes som produsert i det aktuelle utviklingslandet
  • Tollfrihet for IT varer
  • Forpliktelser til å fortsette forhandlinger om landbruk, markedsadgang, tjenester og regelverk

Det aller viktigste er likevel at det multilaterale handelssystem gjennom WTO som tvisteløsningsmekanisme, som regelverk og som forhandlingsforum, ble befestet.