Tankesmie for unge opinionsledere - Virke Trening

Publisert:

Aktivitetsalliansen, som Virke Trening er en del av, planlegger en "tankesmie" i form av et todagers seminar 21.-22. februar. Her finner du mer informasjon om dette, samt nominasjonsskjema.

To fra hver av aktørene i Aktivitetsalliansen blir valgt ut. Frist for tilbakemelding og nominasjon er satt til 5. februar. På bakgrunn av innkomne forslag velger Virke Trening ut to kandidater til å delta. Vi håper noen av våre treningsmedlemmer har en kandidat som kan tenke seg å delta på dette!

Her finner du nominasjonsskjema.