Virke inkasso tar opp utfordringen knyttet til pay-back

Publisert:

Virke inkasso har i et brev til Finanstilsynet bedt om en klargjøring av hvorvidt tilsynet fører kontroll med bestemmelsene knyttet til pay-back eller ikke. Bakgrunnen for henvendelsen er et vedvarende behov for å sørge for konkurranse på like vilkår i bransjen for innfordringsoppdrag.

En tilbakevendende utfordring for mange av Virke inkassos medlemmer er regelverket som sier noe om inkassators adgang til å inngå tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag (pay-back). Bestemmelsene fremgår av rundskriv 5-2014. Virke inkasso har nå sendt et brev til Finanstilsynet der man blant annet skriver følgende:

  • Regelverket som tillater inkassator adgang til å inngå tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag gjør at en rekke oppdragsgivere stiller krav om tilleggsytelse for at en avtale i det hele tatt skal komme i stand. Våre medlemmers erfaring er at det spesielt er offentlige eide virksomheter som gjør krav om tilleggsytelser til et sentralt tema i anbudsprosesser, og således er med på å presse inkassoforetakene til å tøye regelverket maksimalt. Dette fremstår som uheldig.
  • Gjeldende regelverk er også uheldig ettersom det på enkelte punkter åpner for tolkning med påfølgende utfordringer knyttet til prinsippet om konkurranse på like vilkår i inkassobransjen.
  • Våre medlemmer erfarer det også som krevende at Finanstilsynet har gitt uttrykk for at tilsynet ikke akter å føre særskilt kontroll med at retningslinjene for tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag lojalt overholdes.

Ber om avklaring

Virke inkasso ber i brevet om en tydelig avklaring fra Finanstilsynet med hensyn til hvorvidt tilsynet fører kontroll med regelverket rundt pay-back. Det vises til at kontroll med regelverket er svært viktig for å sikre konkurranse på like vilkår i anbuds/tilbudsprosesser der inkassobransjen er involvert, og der oppdragsgiver har oppstilt forventning om tilleggsytelser. Ved manglende kontroll risikerer man at enkelte bransjeaktører tøyer regelverket maksimalt eller faller for fristelsen å «overselge» seg i form av det avtales tilleggsytelser som ikke er tillatt etter gjeldende regelverk.

Virke inkasso vil holde sine medlemmer orientert om tilsynets tilbakemelding.