Telefonsalg viktig for næringsdrivende og frivillig sektor

Publisert:

​Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet evaluerer markedsføringslovens bestemmelser om telefonsalg. Virke og Nordma deltar i departementets arbeid og oversender innspill, bl.a om "eksisterende kundeforhold" og nettannonser, som er temaer i evalueringsprosessen.

Virke og Nordma fremholder at telefonsalg er viktig for næringslivet og frivillig sektor. Det er derfor viktig at markedsføringsloven gir rom for målrettet telefonsalg. Virke og Nordma ber også om veiledning og klargjøring, slik at aktørene i bransjen har best mulig forutsetninger for å unngå klager.

Les våre innspill her