Tjenestedesign i helse- og omsorgstjenestene

Publisert:

Fremover vil vi ha økende behov for helse- og omsorgstjenester samtidig som ressursene til dette blir færre. For å gi økt trygghet og effektivisere omsorgen forventer både myndighetene og teknologileverandørene at det skal tas i bruk mer teknologi i eldreomsorgen i fremtiden.

Samtidig opplever vi en forventning fra kommunene om at omsorgsboliger og institusjoner skal være utformet som «et hjem» snarere enn en institusjon. Hvordan kan vi møte utfordringene? Vi inviterer til spennende innlegg og samtaler.