Tren med oss, Bent!

Publisert:

Vi gleder oss over helseminister Bent Høies brede satsing på folkehelse, og deler hans begeistring over den flotte naturen Bergen og omegn har å by på (BT 21. februar). Men å kalle dette for et treningssenter synes noe søkt. Å nevne treningskjeder med navn, for så å   sette aktiviteter opp mot hverandre, synes i beste fall å være uheldig.

​Treningssenterbransjen, med sine 850 sentre, er en viktig samfunnsaktør i arbeidet med å bidra til å snu passivitet til aktivitet. En undersøkelse Virke har gjennomført i samarbeid med OpinionPerducobekrefter dette: 75 prosent av de spurte oppgir at de trener minst en gang per uke. Mange mosjonerer mer. Tallene er representative både for kvinner og menn, og innenfor alle aldersgrupper scorer treningssentrene høyt når det gjelder bruk. Undersøkelsen viser dessuten at de som trener på treningssenter, trener mer enn andre, og i større grad enn andre kombinerer bruk av ulike arenaer for mosjon, som for eksempel turer i skog og mark, sykling, ski osv.

Bak tallene i undersøkelsen ligger mange historier om personlig treningsglede. Og minst like viktig: Bransjen svarer på helseministerens utfordring når det gjelder å bidra til at flere går fra inaktivitet til aktivitet. Blant tidligere ikke-aktive, svarer 9 av 10 at de har blitt aktive på jevnlig basis etter innmelding i et treningssenter. Årsakene til dette finner vi i kombinasjonen av gode fasiliteter, et godt treningstilbud og riktig beliggenhet. Mange finner det også betryggende å ha tilgang til kompetente instruktører som kan bidra med individuelle råd og veiledning knyttet til egne mosjonsvaner.

Denne uka la Helsedirektoratet fram sine anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. I anbefalingene om fysisk aktivitet merker vi oss at styrketrening vektlegges. Likedan balansetrening for godt voksne. Dette er aktiviteter som er i kjernen av treningssentrenes tilbud.

I et samfunnsperspektiv er gevinstene av regelmessig fysisk aktivitet store gjennom bedre fysisk og psykisk helse i befolkningen. Vi deler derfor regjeringens ambisiøse målsettinger på området for folkehelse. Det samme gjør landets drøyt 900 000 treningssentermedlemmer.

Tren gjerne med oss, Bent Høie!

Les Bent Høies innlegg her.