Treningssenterbransjen 2014

Publisert:

​Treningssentrene i Norge bidrar årlig med en velferdsgevinst på minst 16 milliarder årlig. Treningssentrenes tilgjengelighet, fasiliteter og mulighet for kompetent veiledning, gjort sentrene til en av Norges største og viktigste arenaer for fysisk aktivitet.

​Dette gjør treningssenterbransjen til en relevant – og stadig viktigere - medspiller når det kommer til myndighetenes ambisjoner og anbefalinger på området for folkehelse. Vi forventer at myndighetene tar dette til følge, og ser mulighetene det gir for å involvere og samarbeide med treningssenterbransjen for å virkeliggjøre de politiske ambisjonene på området.

Mer om dette, og oppdaterte bransjetall kan du lese om i årets rapport.