Treningssenterbransjen 2016

Publisert:

Rapporten Treningssenterbransjen 2016 viser utviklingen i den norske og den europeiske treningssenterbransjen.​ Norge har Europas høyeste markedspenetrasjon. Hver femte nordmann er medlem på et treningssenter.

Veksten i antall nyåpninger i Norge har flatet ut. Ved utgangen av 2015 var det registrert 1070 treningssentre. 42,9 prosent tilhører en kjede.
Det har vært et lite fall i omsetningen. Man ser imidlertid en positiv utvikling på lønnsomheten etter at bransjens driftsmarginer har falt i flere år.


Virkes Retaildatabase gir oss verdifull informasjon som kjeder. Derfor inneholder årets rapport omfattende analyser av norske treningskjeder.


Rapporten er gratis for medlemsbedrifter og samarbeidspartnere. Den kan bestilles i pdf-format eller som innbundet rapport ved henvendelse til
i Virke. Rapporten kan leses her.