Treningssentrene viktige for folkehelsa

Publisert:

Ifølge SSBs levekårsundersøkelse oppgir 37 prosent av Norges befolkning at de i 2013 trente ved et treningssenter. – Dette viser nok en gang hvor viktige treningssentrene er for folkehelsa, sier direktør for Virke Trening, Anne Thidemann.

Tallene fra SSB viser en økning på 16 prosentpoeng siden 2001. Undersøkelsen støtter opp under Virke Trenings egne undersøkelser om viktigheten av å ha et slikt tilbud tilgjengelig.

Undersøkelsen viser også at kvinner er høyere representert blant gruppen som trener ved treningssentrene.

– For kvinners helse er treningssenteret spesielt viktig. Vår egne undersøkelser viser at mange hadde valgt bort trening om det mangfoldet av tilbud som sentrene representerer ikke fantes, sier Thidemann.

3 av 4 trener hver uke
Tall fra Virkes befolkningsundersøkelse viser at 75 prosent av befolkningen trener minst en gang hver uke, og mer enn hver tredje spurte (37 prosent) trener minst tre ganger per uke. Den vanligste treningsformen er fotturer og uteaktiviteter som løping, sykling eller ski utenfor idrettslag. Nærmere 1 av 3 (29 prosent) foretrekker treningssenter som arena for fysisk aktivitet, ofte i kombinasjon med andre treningsformer.

– Vår undersøkelse nyanserer bildet av at nordmenn kun forfølger nyttårsforsetter om økt fysisk aktivitet i begynnelsen av året. Den viser også at svært mange nordmenn finner glede i regelmessig trening. Dette får vi bekreftet i dialog med våre medlemmer innen treningssenterbransjen, sier Thidemann.

Behold treningsmotivasjonen
Blant de spurte som bare i beskjeden grad bedrev fysisk aktivitet, er det mange som oppgir at aktivitetsnivået har økt kraftig etter innmelding i et treningssenter. Ikke bare ved å trene inne, men også ved å komme seg ut i naturen.

– Skal man beholde treningsmotivasjonen gjennom hele året, kan det også være en god ide å finne seg noen å trene sammen med. Det er også viktig at man finner et treningstilbud som ligger nær jobb eller hjem, eller som på annen måte er lett tilgjengelig i hverdagen. Treningsveiledning underveis i takt med egen personlig utvikling er også viktig for å beholde motivasjonen, sier Thidemann.

Tabellen under viser andelen som har trent på treningsstudio eller helsesenter de siste 12 måneder.

2001
2004
2007
2013
Alle
21
25
31
37
Menn
18
23
26
33
Kvinner
25
28
35
42
16-19 år
47
49
56
66
20-24 år
46
50
59
62
25-34 år
30
37
45
53
35-44 år
20
25
30
37
45-54 år
15
19
28
32
55-66 år
8
12
17
22
67-79 år
6
7
13
16
Tettbygd 100 000 eller flere
36
35
40
46
Tettbygd 20 000 – 99 000
26
30