Uferdig dagligvareportal

Publisert:

Dagligvareportalen må videreutvikles for å ikke bli et hinder for kvalitet og lokal mat.

Virke Dagligvare mener at det ikke vil være forsvarlig å etablere Barne- og likestillingsdepartementets forslag til dagligvareportal uten at portalen sikrer hensynet til lokalmatprodusenter og fremmer utvalg og kvalitet. Dessuten må departementet gjøre en kost-nytte vurdering, slik Regelrådet krever.

- Dagligvareportalen slik den nå skisseres av Forbrukerrådet, er langt unna det Stortinget ba om. Det mangler fortsatt svar og gode løsninger på helt sentrale spørsmål. 

-Portalløsningen som foreslås vil i praksis virke som et etableringshinder for lokalmatprodusenter og frittstående aktører. Den faktiske effekten av portalen kan undergrave matnæringens arbeid med kvalitet og utvalg, sier dagligvaredirektør Ingvill Størksen. Hun viser også til at Regelrådet har gitt departementets forslag rødt kort, fordi det ikke gis en kost-nytte vurdering som holder vann.

- Det gjenstår et betydelig arbeid før  portalen møter Stortingets bestilling. Dagligvareportalen må tilbake til tegnebordet, avslutter hun. 

Virkes høringssvar kan leses her >>