Ulovlig statsstøtte til Friskis & Svettis sine treningssentre

Publisert:

Lotterinemnda  setter grenser for offentlig støtte til treningssentre som konkurrerer med private treningssentre. Det er klart etter at Lotterinemnda støtter Lotteritilsynets vedtak mot Friskis & Svettis. Bakgrunnen er en klage fra Virke om at disse sentrene konkurrerer med private treningstilbud og mottar ulovlig statsstøtte.

Vedtaket innebærer at tre idrettslag/treningssentre i Friskis & Svettis ansees å drive økonomisk virksomhet i strid med statsstøtteregelverket, og kan følgelig ikke motta momskompensasjon.

-Norges idrettsforbund og Kulturdepartementet må ta dette vedtaket innover seg. Det må også kommuner som gir støtte til kommunale treningstilbud i konkurranse med private treningssentre, sier direktør Anne Thidemann i Virke Trening

-Det er viktig at konkurransen skjer på like vilkår. Norges idrettsforbund og norske kommuner kan ikke bruke skattebetalernes penger på å utkonkurrere private treningssentre.

Kort om saken

  1. Virke Trening sendte 9.9.14 brev til Kulturdepartementet  med spørsmål om momskompensasjon til gitte treningssentre i Friskis & Svettis kunne være i ulovlig iht. EØS-avtalens artikkel 61 (1) – ulovlig statsstøtte.

  2. I lys av tilbakemeldingen fra Kulturdepartementet 17.10.14 – ble saken sendt Lotteri- og stiftelsestilsynet 19.12.14.

  3. Lotteritilsynet henviser i brev av  13.2.15 at de har avslått  momskompensasjon for Friskis & Svettis Oslo, Bærum og Fredrikstad.

  4. Norges idrettsforbund anker saken på vegne av Friskis & Svettis til Lotternemnda

  5. Lotterinemnda gav sin støtte til Lotteritilsynet vedtak om at Friskis & Svettis Oslo, Bærum og Fredrikstad er vurdert i en annen kategori enn andre idrettslag i Friskis & Svettis. Lotterinemnda  at momskompenasasjon til nevnte treningssentre i F&S er i strid med statsstøtteforbudet