Undersøkelse om utelivsbransjens tillit til politiet i Oslo

Publisert:

​I tidsrommet 17. til 28. august gjennomførte Virke en undersøkelse om utelivsbransjens tillit til politiet. Svarene fra 189 ansatte ved 37 utesteder i Oslo sentrum tegner et bilde der utelivsbransjen i hovedstaden har en fundamental mistillit til politiet, og at mange vegrer seg fra å melde fra om kriminell aktivitet i frykt for å bli svartelistet.

​Undersøkelsen er gjennomført etter bekymringsmeldinger fra flere medlemsbedrifter. Den gir ikke det totale bildet, men er en viktig temperaturmåling på samarbeidsklimaet mellom utelivet og politi. Mens politiets innbyggerundersøkelse fra 2014 indikerer at 89 prosent har svært stor eller ganske stor tillit til politiet, er det kun 37 prosent i undersøkelsen vår som svarer tilsvarende. 28 prosent av de som svarte oss sier at de har svært liten eller ganske liten tillit til politiet, mot 9 prosent i innbyggerundersøkelsen. Dette er et rødt lys som må tas alvorlig.

Temperaturmålingen antyder flere grunner til mistilliten. Over halvparten sier de har et dårlig inntrykk av politiets samarbeid med bransjen. Og når politiet først blir tilkalt er det like mange som svarer at de er fornøyde som misfornøyde med politiets håndtering av saker knyttet til vold mot ansatte og vold mot gjest. Ved saker knyttet til salg av narkotika er utelivsbransjen tydeligvis tilbakeholden med å kontakte politiet. De frykter at politiet, på bakgrunn av anmeldelsen, registrerer dem som et problemsted og/eller bruker det mot utestedet senere.

En undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at én av fire som benytter seg av Oslos uteliv har gjort dette påvirket av ett eller flere illegale stoffer. Når omfanget er så stort og vi samtidig vet at ansatte i bransjen vegrer seg for å kontakte politiet i saker om salg av narkotika, er dette bekymringsverdig. Bruk av narkotika kombinert med alkohol anses å være bakgrunn for en betydelig del av vold på byen. Da er det nødvendig å bekjempe narkotikasalg for å sikre et trygt uteliv. Og omfanget gjør at problemet må løses fra et samfunnsperspektiv, der politi og uteliv samarbeider. Utelivsbransjen i Oslo har derfor tatt initiativ til å bekjempe problemet og har invitert politiet til å delta aktivt.

Politiet sier de tar temperaturmålingen på alvor og at de fremover skal prioritere det å gjenbygge tilliten hos utelivsbransjen. Virke jobber nå videre for en aktiv dialog mellom politi, byrådet og utelivsbransjen. Vi vil at utestedene, kommunen og politiet skal spille på samme lag, med åpne kort, ha tillit til hverandre og med et felles mål om å sikre et levende, mangfoldig og trygt uteliv i hovedstaden.

Undersøkelsen er tilgjengelig her.

Relevante mediesaker:


37 utesteder ble spurt:- Mistilliten til politiet er fundamental

Voldsforsker om tillitssvikt mellom politi og uteliv

Utesteder mot narkotika

Utelivet vil samarbeide med politiet mot narkotika

Derfor vil politiet ta bevillingen fra Blå

Når sentrum blir stille

Verdiskaper eller motspiller

Politiet svarer Eidsvåg

Det er tillitskrise i Utelivs-Norge