Unikt samarbeid om felles Reiselivsdag i januar 2016!

Publisert:

Det er nylig etablert et unikt samarbeid mellom flere ulike aktører med sikte på å skape en helt ny og innholdsrik Reiselivsdag i januar 2016!

​Den 15. januar blir det en kombinert fagdag bestående av B2B workshopen TravelMatch, fagprogram på Reiselivsmessen, lederseminar, Grand Travel Awards og American Party, alt i en felles og kompakt løsning. Arrangementene foregår dels på Telenor Arena og dels sentralt i Oslo. Partnerne er samstemte i at dette vil gi en helt ny dimensjon til alle deler av arrangementet, og det vil gi aktørene i reiselivsnæringen et nytt tilbud, både praktisk og faglig!

Samarbeid til fordel for reiselivsnæringen

Bakgrunnen for etablering av dette samarbeidet, er ønsket om å skape en ny og enda mer interessant arena for aktører i reiselivsnæringen. Her vil aktørene i bransjen finne et stort spekter av interessante aktiviteter, både av faglig og sosial karakter, i et kompakt format og med en unik mulighet for nettverksbygging på tvers av landegrenser og sektorer. Ved å sette av denne ene dagen til faglig utvikling, forretningsmessige avtaler, nettverksbygging og sosial kontakt med bransjekolleger, vil den enkelte kunne få stort utbytte både på kort og lang sikt, for seg selv og for sin arbeidsgiver.

Kompakt og innholdsrik fagdag

Reiselivsdagen den 15. januar 2016 har i utgangspunktet følgende innhold:

  • TravelMatch i konferanseavdelingen på Telenor Arena fra kl. 9-13, etterfulgt av lunsj.
  • Reiselivsmessen Telenor Arena åpner for bransjen kl. 13, med offisiell åpning kl. 14.
  • Lederseminar i regi av Travel News kl. 16.
  • Grand Travel Awards fra kl. 18.
  • Dette går så over i American Party samme sted fra ca. kl. 21.

Det vil bli lagt opp til organisert transport mellom Telenor Arena og sentrum. Mer detaljer om de ulike elementene i programmet vil følge etter hvert.

Markedsføring av felles konsept

Også tidligere har det vært et visst samarbeid mellom de ulike aktørene; TravelMatch som drives av ANTOR, Discover America, PATA og Virke Reise Utland; Reiselivsmessen som drives av K2 Marketing; Grand Travel Awards som drives av Travel News; og American Party som har vært organisert av Discover America. Imidlertid er det noe helt nytt og unikt med en felles organisering av et helhetlig program med en form for samlokalisering.

Selv om hvert enkelt arrangement blir markedsført spesifikt og hver for seg, vil det også i stor grad bli fokusert på en felles markedsføring av dette som bransjens Reiselivsdag.