Unyansert om usikret kreditt

Publisert:

Virke inkasso kommenterer i dagens utgave av Dagens Næringsliv forholdet mellom usikret kreditt og inkasso. Hovedbudskapet er at inkassobransjens saks- eller innfordringsvolum knyttet til kreditt er et lite velegnet mål for å gjøre opp status i forbrukslånsmarkedet. Les hele innlegget her:

Lite velegnet mål

Under overskriften «Til inkasso» skriver Bård Bjerkholt kritisk om de senere års forbruksvekst (DN, 7.juni). Vi deler enkelte av Bjerkholts refleksjoner knyttet til de senere års vekst i usikret kreditt. Samtidig finner vi det riktig å nyansere bildet i møte med konklusjonene i kommentarartikkelen.

Enkelte ynder å sette likhetstegn mellom forbrukslån og inkasso. I realiteten representerer den norske inkassonæringen imidlertid et stort antall aktører innen markedet for utlån. Både sparebanker og forretningsbanker har over tid hatt stor verdi av å benytte en profesjonell tredjepart for inndriving av forfalte pengekrav. Det ville vært overraskende om ikke de nye forbrukslånsbankene også hadde hatt et ønske om å dra nytte av den kompetansen inkassobransjen sitter på når det gjelder denne typen oppdrag.

Mange av sakene som overføres til inkassoforetakene løses på et tidlig stadium i innfordringsprosessen. Dette gjelder også når det gjelder saker knyttet til kredittkortgjeld og forbrukslån. Årsakene til at denne typen saker ofte løser seg er to-delt: For det første opererer mange av forbrukslånsbankene med strenge vilkår som gjør at personer med svak permanent betalingsevne ikke innvilges kreditt. Inkassoforetakene er også godt trent i å finne gode løsninger i møte med ulike skyldnergrupper.

Både forbrukerne og næringslivet er avhengig av et velfungerende marked for usikret kreditt. Samtidig er det viktig at dette markedet reguleres på en måte som gjør at tapene holdes lave. Inkassobransjens saks- eller innfordringsvolum knyttet til usikret kreditt er et lite velegnet mål for å gjøre opp status i forbrukslånsmarkedet.
Iman Winkelman
Virke inkasso