Urfjell til Virke Produsentforeningen

Publisert:

Torbjørn Urfjell blir fra 1. februar ny bransjedirektør i Virke Produsentforeningen. –Allerede første våren stuper vi inn arbeidet med å sikre videre vekst for norsk spillbransje, lande gode rammer for filmbransjen gjennom filmmeldingen, og utforske nye muligheter gjennom NRK-meldingen, sier Urfjell.

Urfjell kommer fra jobben som Head of Strategy and Communication i Stordalen Foundation.

Han har en tiårig bakgrunn som politiker før han har jobbet med kommunikasjon i ulike virksomheter. Urfjell har innehatt en rekke styre- og lederverv i norsk kulturliv.

Virke Produsentforeningen ble ved nyttår en del av Virke, og organiserer rundt 100 selskaper innen produksjon av spill, reklamefilm, dokumentar, tv og spillefilm.

- Gode historier berører alltid. I dag fortelles disse historiene oftest gjennom spill, TV og film. Virke Produsentforeningen skal legge til rette for at historiefortellerne har gode rammevilkår, og at bransjen utvikles til en enda viktigere næring for Norge i fremtiden, sier Urfjell.

- Vi får en bransjedirektør med spennende og bred politisk og kommunikasjonsfaglig bakgrunn. Han skal lede en bransje gjennom store endringer, der press på rettigheter og utfordringer i et digitalt marked står sentralt, sier styreleder Asle Vatn i Virke Produsentforeningen. - Ved å gå inn i Virke, og med Urfjell på plass, er vi vesentlig styrket som profesjonell og slagkraftig organisasjon for bransjen, sier Vatn.

-Virke jobber for et Norge som verdsetter virksomheter og den verdien de skaper. Virke Produsentforeningen bringer ny kunnskap om våre visuelle historier inn i felleskapet våres. Torbjørn Urfjell har miksen av erfaring og evner til å løfte bransjen et hakk videre, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjon Virke.