Useriøse aktører bøtelegges

Publisert:

Arbeidstilsynet får nå ilegge useriøse aktører såkalte overtredelsesgebyr ved brudd på arbeidsmiljøloven.

Bygg og anlegg- og renholdsektoren er de to bransjene som arbeidstilsynet vil fokusere på i oppstarten. Overtredelsesgebyr vil bli brukt i tilfeller av gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven, men som ikke er alvorlige nok til at Arbeidstilsynet politianmelder saken.

Poenget med gebyrene er å straffe de som driver useriøst og som utsetter arbeidstakere for fare.

Farlig arbeid i høyden og mangelfulle stillas, samt farlig arbeid med asbest er tilfeller hvor overtredelsesgebyr kan være aktuelt nå når Arbeidstilsynet skal gå ut og bruke denne nye reaksjonsformen.

Se mer informasjon her.