Usikker på ny personopplysningslov?

Publisert:

Mange av Virkes medlemmer blir berørt i forbindelse med ny personopplysningslov. Lovutvalget jobber også med en ny oppdatert bransjenorm for alle medlemmer av Virke inkasso. Les mer her.

Ny personopplysningslov

Les mer om hva som er nytt og hvordan regelverket påvirker deg HER.

Veileder til bruk for å lykkes med nytt regelverk

Les mer om hvordan du kan gå frem for å implementere nytt regelverk i ny virksomhet HER.

Virke inkasso og bransjenorm

Lovutvalget i Virke inkasso jobber med en ny og oppdatert bransjenorm. Man tar sikte på at denne vil bli klar i løpet av vinter/vår 2018. Mer informasjon kommer. Du kan også lese mer om hvilke forhold Virke inkasso spesielt er opptatt av å få avklart i forbindelse med ny personopplysningslov HER.

Vi anbefaler ellers også hjemmesidene til Datatilsynet for mer informasjon.

Medlemmer av Virke inkasso kan fritt bruke Virkes rådgivningssenter som også kan svare på spørsmål i forbindelse med nytt lovverk. Telefon: 22 54 17 00.