Utdanning og autorisering

Kort om kravene i henhold til forskrift om autorisasjon av inkassobevillingshavere

• Det er et vilkår for medlemskap i Virke Inkasso at det til enhver tid er minst 1 autorisert bevillingshaver per kontor/avdelingskontor.

• Personer som ønsker å bli autorisert bevillingshaver, plikter å gjennomføre et utdanningsprogram i henhold til forskrift om autorisasjon av inkassobevillingshavere i Virke inkasso. Programmet består av Modul I, Modul II og en avsluttende skriftlig eksamen.

• Autoriserte bevillingshavere må dokumentere minst 20 timer kursdeltakelse innenfor hver påfølgende to års periode fra autorisasjon er gitt. Som oppfriskning/oppdatering skal den autoriserte dokumentere kurs/møtedeltakelse innenfor: 1. inkassofaget, 2.ledelse og 3.regnskap/data.

Presentasjon av kurstilbud

For mer informasjon om kommende utdanningstilbud, trykk HER.