Utdanningspolitisk tenketank

Publisert:

​Virke etablerer utdanningspolitisk tenketank, som vil bestå av et bredt spekter av medlemmer innenfor utdanningsfeltet.

​Tormod Skjerve vil lede tenketanken. Han har arbeidet i Virke med utdanningspolitikk i flere og er nasjonal ekspert på området, i tillegg til at han i flere år var tilknyttet ulike EU-komiteer og utvalg.

- Vi tror det er mye å hente på å lage møteplasser mellom medlemmer som leverer ulike utdanningstilbud og at det vil bidra til å skape synergier og gi overordnet politikkutvikling på området. Vi vil på denne måten også styrke Virkes ivaretakelse og representasjon på dette politikkområdet, sier adm. dir. i Virke Vibeke Hammer Madsen.

Tenketanken vil favne hele utdanningskjeden/alle skoleslag, inkl. bl.a. vitenskapelige høgskoler, høgskoler, folkehøyskoler, fagskoler, grunn- og videregående skoler og deres paraplyorganisasjoner som også er medlem i  Virke. Tenketanken vil møtes jevnlig for å drøfte felles tematikk innenfor det utdanningspolitiske området og vil være en styrket ressurs for Virkes utforming av høringsuttalelser og andre relevante spørsmål. Det legges også opp til en årlig stor utdanningspolitisk konferanse i Virke-regi.