Uteliv

Hovedorganisasjoner Virke representerer noen av landets største kulturscener og nattklubber samt importører/leverandører av alkoholholdige drikkevarer.

Dette medfører at Virke gjennom flere år har engasjert seg i samarbeidet for å fremme et trygt og seriøst uteliv. Virke sitter i styringsgruppen for prosjektet Sammen lager vi et bedre uteliv – SALUTT i Oslo. Virke deltar jevnlig i høringer om skjenkepolitikk, åpningstider, volds- og kriminalitetsforebyggelse og andre tiltak som kan bidra til å redusere vold og skade knytet til uteliv og servering. Virke medvirket gjennom omfattende politisk kontakt i 2012 ril å opprettholde nasjonal åpningstid til klokken 03. Virke utga i 2012 "Rapport om trygt uteliv". Her oppsummeres statistikk, dokumentasjon og forskning innen temaet natteliv, vold og forebygging.