Utenriksdepartementet inviterer til Åpent Hus

Publisert:

​OBS! Frist 12. august. For syvende år på rad arrangerer UD en ”speed-dating” konferanse hvor det vil være mulig å møte lederne for Norges 99 utenriksstasjoner. Målet er at norske bedrifter gjennom dette skal knytte kontakter som senere vil kunne være nyttige for deres virksomhet, eksisterende eller fremtidig, i utlandet. I den anledning inviterer vi tidligere deltagere i håp om at dere også i år ønsker å delta.

​”Åpent hus 2013” finner sted mandag 19. august kl. 15.30 – 17.30 i Scandinaviasalen på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Holbergsgate 30, Oslo. Registrering og enkel servering fra kl. 14.45.

Dette vil også være en god anledning til å treffe stasjonssjefene og representanter fra virkemiddelapparatet.

  Utenriksstasjonene kan bistå bedriftene på ulike måter, som f.eks.:

  • Informere og gi råd om vertslandets bestemmelser mht. salg, kjøp eller etableringer, om kulturelle, politiske og sosiale forhold av interesse, samt om særskilte vilkår man bør være oppmerksom på. 

  • Legge til rette for at bedriften får kontakt med rette myndighet i saker som er avhengige av offentlige medvirkning, godkjennelse ol.

  • Samarbeide med bedriftene om bygging av kontaktnett, møter og andre arrangementer som kan bidra til å knytte kontakter med potensielle partnere.

  • Bistå bedriften hvis det oppstår problemer knyttet til virksomheten der det er naturlig at norske myndigheter bistår.

Gå inn på Regjeringen.no/ud for mer informasjon og påmelding.

Hvis du har deltatt i dette arrangementet tidligere og har konkrete erfaringer/resultater å fortelle om, vil vi gjerne høre om det. Send en e-post til