Utfordrer utviklingsministeren til samarbeid om handel

Publisert:

Vi har fått en ny utviklingsminister som er tydelig på samarbeid og ønsker ny giv i utviklingspolitikken.

Tekstilarbeider foran symaskin
Nå seiler nye land opp som produksjonsland med store muligheter innen jobbskapning, som Etiopia, Rwanda, Kenya for å nevne noen.

– Vi trenger en sterk prioritering av FNs bærekraftmål, bedre samordning av utviklingspolitikken og vi må mobilisere næringslivet i kampen mot fattigdom, uttrykte utviklingsminister Nikolai Astrup i sin første kronikk som statsråd i Dagsavisen. Dette setter Virke stor pris på – vi har vært en pådriver for å mobilisere næringslivet til å bidra, og vi ser frem til å være en partner for at vi sammen skal oppnå bærekraftmålene.

Jobbskaping i handel- og tjenestenæringene

I Norge er handelsnæringen den største private arbeidsgiver med over 370000 ansatte. I utviklingsland kommer 9 av 10 jobber i privat sektor. Betydningen av handel for jobbskapning har jeg tidligere omtalt i Bistandsaktuelt, med eksempler fra Kina, Vietnam og Kambodsja, sistnevnte en uttalt verdensmester i fattigdomsreduksjon ifølge FN.

Nå seiler nye land opp som produksjonsland med store muligheter innen jobbskapning, som Etiopia, Rwanda, Kenya for å nevne noen. Etiopia har med bygging av industriparker lagt til rette for rette for bærekraftig produksjon med høye krav til miljø, de benytter «Zero-Liquid Discharge» teknologi for å promotere beskyttelse av miljøet. Hawassa Industry Park er den første «Sustainable Textile and Apparel Industrial Park» i Afrika, og er med på å sette standarden for fremtidige industriparker.

Forretningsmuligheter og bærekraftmålene

I forrige uke lanserte UN Global Compact, Sustainia og DNVGL sin fjerde Global Opportunity Report. I denne rapporten tar de utgangspunkt i de målene som vi med minst sannsynlighet vil oppnå innen 2030 i henhold til deres «Future of Spaceship Earth» studie. De snur risiko til mulighet, og søker etter forretningsmuligheter som kan gjøre en forskjell.

I årets rapport er følgende mål inkludert: Mål 10 «Mindre ulikhet», 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon», mål 13 «Stoppe klimaendringene» og mål 14 «Liv under vann». Alle bærekraftmålene er viktige, og det er en erkjennelse at alle mål må oppnås for å få den verden vi ønsker å leve i. Mål 12 «Ansvarlig produksjon og produksjon» er dessverre ikke blant målene denne regjeringen nevner i årets tildelingsbrev til Norad, og det er svært synd med tanke på den store risiko som finnes for at vi ikke når dette målet.

Kompetanse og påvirkning

Norge er et lite land med en åpen økonomi, og vi har høstet store gevinster av handel med utlandet. I Mld. St. «Verda som marknad» står bærekraftige varer og tjenester sentralt. Den norske forbruker er stadig mer miljøbevisst og har ønske om mer bærekraftige produkter.

Norsk varehandel er også sitt ansvar bevisst og jobber daglig med sine verdikjeder for å sikre etisk produksjon og handel. Det er bra at Norge skal bidra i sektorer der vi har høy kompetanse som fornybar, marin virksomhet, olje og gass, men Virke vil utfordre vår nye utviklingsminister til samarbeid med handel og tjenestenæringene, særlig om inkludering av det viktige mål 12, hvor norsk næringsliv har høy kompetanse og kan være en pådriver i utviklingen.