Utfordringer ved full adgang til søndagsåpne butikker

Publisert:

Søndagsåpent vil ha betydelige negative konsekvenser for nærbutikkene i distrikts-Norge, viser en ny studie fra Institutt for bransjeanalyser gjennomført på oppdrag fra Virke D agligvare og Merkur.

I følge undersøkelsen ønsker 9 av 10 distriktsbutikker ikke endrede åpningstider. -Dagligvarebutikker i distriktene opplever i dag små resultatmarginer. En iverksetting av søndagsåpent vil kunne føre til en forsterket butikkdød med de konsekvenser dette vil få for mange lokalsamfunn som ser på dagligvarebutikken som en viktig forutsetning for bosettingen, sier Thomas Angell, direktør for Virke dagligvare.  Studien viser at det er store lokale variasjoner mht behov for søndagsåpent og konsekvenser av søndagsåpent. Noen steder vil søndagsåpent kunne føre til at nærbutikker ikke lenger kan drive, fordi den ikke tåler kostnadene ved ha åpent en dag til. Konsekvensene kan noen steder være at konkurransen svekkes eller blir borte.

-Søndagsåpne dagligvarebutikker vil også kunne gi økt handelslekkasje som følge at flere forbrukere heller vil ta helgeturer til kjøpesentre og storbutikker enn å handle i nærbutikken sin. I en tid hvor viktige distrikts-funksjoner som postkontorer, bensinstasjoner og skoler har forsvunnet på rekke og rad, representerer nærbutikken det siste gode servicetilbudet i et lite lokalsamfunn. Dersom nærbutikken dør hen, vil man samtidig miste grunnlaget for spredt bosetning over hele landet, avslutter Angell.

Les rapporten fra undersøkelsen her.