Høringsdokument - utkast til standard for treningssentre

Publisert:

Virke Trening ved Anne Sigrid Christoffersen og Anne Thidemann har representert Norge i en europeisk standardiseringsgruppe som nå legger fram et utkast til standard for treningssentre. I tillegg har vi hatt en norsk arbeidsgruppe med representanter fra treningssentre, leverandører og myndigheter som har gitt innspill i arbeidet. Standard Norge er sekretariat.

Alle som ønsker det kan nå kommentere utkastet. Endringer må begrunnes. Dette gjøres (på engelsk) i eget skjema – se vedlegg. Alternativt kan medlemsbedriftene sende sine kommentarer på norsk til Virke Trening som oversetter til engelsk og sender dette til oss som en felles tilbakemelding fra Virke.

Standardutkastet er også tilgjengelig på Standard Norges høringsportal, og kan nås gjennom denne linken enquiry.standard.no/prEN 17229

Nye brukere må registrere seg for å kunne åpne dokumentet. Dokumentet kan da leses på skjermen og kommenteres direkte på høringsportalen. Systemet vil da generere et dokument som ser nøyaktig ut som det vedlagte skjemaet for kommentarer. Dette sparer tid både for den som kommenterer og dem som administrerer de mottatte kommentarene. Dokumentet kan også lastes ned som en pdf-fil, og behandles på en «konvensjonell» måte – se vedlegg.

Standard Norge er Virke Trenings partner i arbeidet. Har du spørsmål så kan de rettes til prosjektets sekretær, Kristoffer Jan Polak – eller Anne Thidemann, Virke Trening –