Utsikter for norsk handel 2015

Publisert:

​ Den gode veksten som norsk handelsstand har opplevd tidligere år, ser nå ut til å avta. I følge Virkes prognoser vil vi få en vekst i den samlede varehandelen på 4 prosent i 2015. Dette er tilsvarende nivå som veksten i 2014 ser ut til å lande på.

Virke anslår store forskjeller for veksten innenfor de ulike handelsbransjene.

Den avtagende veksten skyldes de økonomiske utsiktene som forverret seg utover høsten 2014 og at vi nå går inn i en periode med en forventet lavere vekst i norsk økonomi.