Utvikling av HR Global

Publisert:

Onsdag 22. januar ble første samling i arbeidsgruppen som skal utvikle HR Global avholdt i Virke. Frivillige organisasjoner og ideelle med virksomhet i utlandet, har meldt behovet for et globalt HR-nettverk.

​Virke kan i denne sammenheng være med på å løfte den tradisjonelle og juridisk orienterte personalforvaltningen forbi den forretningsorienterte HR med bunnlinjefokus helt fram til å gjøre HR til en partner i samfunnsbygging.

Som eksportartikkel blir denne typen HR noe Virkes ideelle organisasjoner kan bruke til å bygge godt lederskap og organisasjonsbygging i vertsland/partnerorganisasjon. Det gir langsiktig bærekraft til hele samfunnet.

- Denne typen HR-arbeid er ikke noe som kun gjelder frivillige organisasjoner og ideelle aktører. Virkes øvrige medlemmer med aktivitet i utlandet, særlig i ikke-vestlige land, vil også ha god nytte av arbeidet. For Virkes medlemmer som bare har aktivitet i Norge, er denne typen HR relevant i den stadige diskusjonen om hvordan vi vedlikeholder og utvikler vårt samfunn og mulighetene for å drive forretning og næringsutvikling, sier direktør i Virke Ideell, Torbjørg Aalborg.

Målsettingen med dagen er å lage en skisse til en plan med målsettinger og aktiviteter knyttet til temaet HR Global.