Uvanlig svak prisutvikling på mat

Publisert:

Tall fra SSB viser at matprisene fortsatt stiger mindre enn prisene generelt. De siste 12 månedene har konsumprisindeksen økt med 2,6 prosent, mens matprisene kun har økt med 0,4 prosent.

– Matprisene følger faste svingninger gjennom året, der jul, påske og skolestart er typiske tilbudsperioder, mens prisene vanligvis justerer seg etter jul og påske og om sommeren. Prisutviklingen på mat har imidlertid vært uvanlig svak over lang tid, og det hadde vært grunn til å forvente en høyere prisvekst nå, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

Nesten uendrede priser på 2 år

Fra mai til juni 2018, steg matprisene kun med 0,5 prosent, mot en økning på 0,4 prosent i konsumprisindeksen i samme periode.

– Prisøkningen denne måneden var mindre enn ventet, siden prisutviklingen på mat har vært uvanlig svak over lang tid. Prisen på handlekurven er nesten den samme som den var for 2 år siden. Prisveksten på mat og drikke de to siste årene sett under ett er på svake 1,2 prosent, fortsetter Størksen.

Sjokolade- og sukkervarer øker mest

I følge SSB, har prisutviklingen på matvarer bidratt til å dempe tolvmånedersveksten i KPI. Sammenlignet med samme måned året før, er det sjokolade- og sukkervarer samt alkoholfrie drikkevarer som øker klart mest i pris.– Dette skyldes myndighetenes avgiftsøkning som trådde i kraft fra januar, sier Størksen.

– Konkurransen i dagligvaremarkedet er sterk, og bidrar til å holde matprisene nede, slår Størksen fast