Varehandelen er BKA-vinnere

Publisert:

Nær 600 virksomheter får 104 millioner kroner til kurs i lesing, skriving, regning og data for sine ansatte gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Varehandelen har hatt en sterk økning både i antall søkere og antall tildelinger.

585 virksomheter får BKA-støtte i 2013. 715 virksomheter søkte om til sammen 183 millioner kroner.

– Vi ser at jobben vi gjør med å informere om programmet bærer frukter, og vi håper at enda flere søker om BKA-midler i 2014, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Vox forvalter BKA-programmet på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Varehandel øker kraftig

I varehandelen har over dobbelt så mange virksomheter (131) fått tilskudd i år sammenliknet med i fjor (64). I industri og bygg- og anlegg er det færre virksomheter som har søkt og færre som har fått tildelinger i år enn i fjor.

Her finner du mer informasjon om tildeling av BKA-midlene 2013: