Veileder i lokale forhandlinger- hotell og restaurant

Publisert:

Når kan lokale forhandlinger gjennomføres? Hvem gjennomfører de lokale forhandlingene? Hvordan beregnes kostnadene av tilleggene vi eventuelt gir i de lokale forhandlingene? Les vår veileder i lokale forhandlinger.

Virksomheter omfattet av Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter skal gjennomføre lokale forhandlinger etter Virkes sentrale mellomoppgjør.

Få nyttig informasjon i veileder for lokale forhandlinger- hotell og restaurant.