Veileder til allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil

Publisert:

​Arbeidstilsynet har nå laget en veiledning til forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil og informasjon om deres håndheving av denne. Veilederen er hovedsakelig rettet mot turbilvirksomheter og bestillere av turbiltjenester.

​Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil trådte i kraft 1. oktober 2015. Forskriften er fastsatt på grunnlag av Bussbransjeavtalen av 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Transport på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Yrkestrafikkforbundet på den annen side og Bussbransjeavtalen 2014–2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Transport på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Transportarbeiderforbund på den annen side.

Veilederen gir informasjon om bestemmelsene i allmenngjøringsforskriften og hvordan bestemmelsene vil bli håndhevet av Arbeidstilsynet. Denne vil også bli oversatt til engelsk, tysk, polsk og litauisk.

Les mer her: