Fortsatt vekst for ideelle sykehus

Publisert:

De politiske partiene stiller seg positive til fortsatt vekst for ideelle sykehus i debatten om Diakonhjemmets og Lovisenbergs rolle i etableringen av Aker sykehus som nytt lokalsykehus i Oslo.

Sykepleier smiler til dame i rullestol

− Dette er en viktig og interessant debatt som helt klart har skapt positive forventninger til fortsatt satsning på vekst for ideelle sykehus, sier Inger Helene Venås, direktør for Virke Ideell.

Oslo Høyre startet før jul debatten, og på mandag stilte Høyres Michael Tetzschner følgende spørsmål til regjeringen (interpellasjon nr 22): "Kan statsråden tenke seg å invitere Diakonhjemmet og Lovisenberg til et samarbeid med tanke på etablering av et nytt lokalsykehus i Oslo?"

I svaret fra helseminister Bent Høie var han tydelig på at begge de ideelle sykehusene skal voks: − Regjeringens mål er mest mulig effektiv bruk av felleskapsressurser, og jeg er derfor positiv til et samarbeid med ideelle og privat, sa Høie..

Til det konkrete forslag om ideell drift av Aker sykehus pekte han på den kommende prosessen.

I debatten som fulgte var det flere representanter som også stilte seg positive til vekst for ideelle sykehus.

  • KrFs Olaug Bollestad viste til det vedtaket Stortinget gjorde før jul om vekst for ideell sektor. − KrF mener at det er viktig å gripe sjansene som byr seg for å utvikle akkurat denne typen tjenester, og nå ligger denne sjansen rett foran oss i Oslo, sa hun.
  • Også Ketil Kjenset fra Venstre ser på dette som en mulighet −Venstre er positive til ideelle aktører, både som en mulig investor, men også som en mulig drifter av sykehus. Å bruke slike muligheter til å skape innovasjon, læring og bedre organisering og bedre utnyttelse av kunnskap og kapasitet er viktig.
  • Tove Karoline Knutsen var også tydelig. −Arbeiderpartiet har i sin politikk å styrke og ideelle og offentlige aktørene.For at ideelle aktører ikke skal bli skvist ut av kommersielle aktører er det viktig at vi bruker regelverket som vi har, og finne alle muligheter til å gjøre særskilte avtaler med ideelle.
  • Christian Tybring-Gjedde minnet også om at Frp tidligere har tatt opp spørsmål rundt Aker som lokalsykehus.

Høie avsluttet med å konstatere bred politisk enighet om det nye fremtidige målbildet for hvordan sykehusstrukturen skal se ut i Oslo, uten spor av politiske eller ideologiske motforestillinger om å bruke samarbeid med ideelle som en løsning for å løse offentlige helseoppgaver.

Les interpellasjonen HER: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=67914

Se hele interpellasjonen fra ca 2t:36min HER: