Vekst for ideelle

Publisert:

Bystyret i Oslo gjorde i går et offensivt og målrettet vedtak – kommunen ønsker vekst for ideell sektor og setter et klart mål om at ideelle skal vokse mot 25 % som utførere av velferdstjenester innen 2025. Det slås fast at ideelle aktører har en særlig egenverdi.

Sykepleier på sykehus

- Det er veldig bra at Oslo har gjort et forpliktende vedtak og at kommunen vil sikre et mangfold av tilbud hvor ideelle utgjør et vesentlig innslag, sier direktør i Virke Ideell Inger Helene Venås.

Helt konkret ber bystyret byrådet legge frem en strategi for å styrke de ideelle i Oslos velferdstjenester. Det er også interessant å merke seg at vedtaket har flere fokus. Det peker konkret på institusjonsplasser, men bystyret har også et eget punkt om å bruke handlingsrommet for å gi ideelle aktører en forrang i driften i bredden av tjenester innen i helse- og omsorgssektoren.

-Dette er en anerkjennelse av egenart og merverdi som de ideelle representerer. Formålsdrevet og "not for profit" er en overordnet presentasjon av hva ideell sektor er. Men vi snakker om en rekke andre kvalitative sider som sektoren representerer. Nærhet til brukeren, helhetlige tjenestekjeder, innslag av frivillighet, fleksible organisasjoner med evne til raske beslutningsprosesser. Tradisjon for å utvikle nye tjenester i tråd med nye behov, for å peke på noe sier Venås. – Alt dette koblet med kvalitativt gode tjenester. Vedtaket kommunen nå har gjort vil styrke nettopp disse ideelle aktørene og sikre innbyggerne i kommunen et viktig mangfold og unike tilbud.