Vekst i søkertallene til IKT-studier

Publisert:

Statistikken fra Samordna Opptak viser en vekst i søkertallene til høyere utdanning innenfor informasjonsteknologi på nærmere 9 prosent fra 2013 til 2014. I antall er dette en økning på 239 søkere. Virke Kunnskap og teknologi gleder seg over veksten, men minner om at den er utilstrekkelig for å møte veksten i næringslivets behov.

Virke er bekymret over at veksten i antall søkere til studieretninger på området for informasjonsteknologi er lavere enn veksten i næringslivets behov for kvalifiserte kandidater på dette området. Høsten 2013 oppga IKT-bedriftene at de manglet over 6 000 personer for å fylle ledige stillinger. Og den største utfordringen er at det ikke utdannes nok personer til å fylle disse stillingene.

- Vi gleder oss over at det er en vekst i søkertallene til høyere utdanning innenfor informasjonsteknologi, og vet av erfaring at studenter som velger denne retningen har svært gode jobbmuligheter etter endt utdanning. Dette henger tett sammen med at IKT blir en stadig viktigere del av vår infrastruktur innenfor alle sektorer og bransjer, sier direktør for Virke Kunnskap og teknologi, Alisdair Munro.

Han trekker frem helse og sikkerhet og beredskap som to områder der bruk av informasjonsteknologi spiller en stadig større rolle for å nå viktige mål innen sektoren. Også innen næringslivet er det en tydelig trend i retning økt digitalisering for å oppnå konkurransefortrinn og økonomiske besparelser.

Munro oppfordrer nå studenter som ikke har bestemt seg om å omprioritere sine studieønsker frem til endelig opptak i juni.

- Vi trenger at mange unge ombestemmer seg frem til det endelige opptaket i juni i år. Samtidig får ingen av de som nå har valgt IKT-utdanning lov til å ombestemme seg, sier han.