Vellykket bransjedialog

Publisert:

Virke gjennomførte denne uken en vellykket bransjedialog mellom teknologi- og rådgivningsbransjene og regjeringen. Hensikten var å bidra til økt innsikt i Forenklingsutvalgets arbeid, og invitere til tettere kobling mellom myndighetene og rådgivningsbedriftene.

​Foran en fullsatt sal innledet statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet Paul Chaffey (H) med å fortelle om regjeringens forenklingsarbeid. Fra Virkes side fortalte advokat og medlem av Forenklingsutvalget Henrik Renner Fredriksen om utvalgets foreløpige vurderinger i arbeidet med å modernisere Lov om offentlige anskaffelser. Møtet ble avsluttet med en lengre diskusjon rundt bordet om hvordan teknologi- og rådgivningsbransjene kan bidra til å oppfylle myndighetenes ambisjoner om Et enklere Norge. Det ble også gitt anbefalinger til hva Virke bør prioritere i det videre arbeidet med å forenkle regelverket for anskaffelser i offentlig regi.

- Under møtet kom det frem flere gode innspill til forenklinger og forbedringer som griper rett inn i regjeringens ambisjoner på området for modernisering og digitalisering. Samtidig bidrar møter som dette til økt forståelse for hvordan myndighetene kan tenke på området for IT, samhandling og samarbeid med teknologi- og rådgivningsbransjene. I neste omgang kan dette gi grunnlag for forretningsmuligheter for bransjen, sier direktør for Virke Kunnskap og teknologi Alisdair Munro.