Vellykket fagdag for Virke inkasso 13.oktober

Publisert:

Mennesker på messe

Virke inkasso avholdt høstens fagdag 13.oktober på Thon Hotell Opera i Oslo. Fagdagen samlet 125 deltakere fra hele landet til en engasjerende samling relatert til flere svært dagsaktuelle tema.

Både deltakere, utstillere og foredragsholdere fant seg godt til rette på høstens fagdag der man hadde lagt opp til et intensivt program bestående av foredrag, gruppearbeid og panelsamtale.
I grove trekk kan fagdagen oppsummeres slik:

  • Finansklagenemnden for inkasso ved medlem av nemden Linn Hagesæther holdt et innlegg om trender og utvikling med hensyn til type og antall saker. Utviklingen viser at antall saker varierer fra år til år, og at man ikke kan se en trend i retning økt antall saker. I den senere tid har nemnden sett et økende antall saker knyttet til elektronisk kommunikasjon. Det antas at dette har sammenheng med den pågående digitaliseringen av inkassobransjen.
  • Finanstilsynet ved Anne-Kari Thuv m/kollegaer holdt en innledning der de satte fokus på ulike områder der det ofte avdekkes feil eller avvik ved tilsyn. I tillegg hadde tilsynet i samarbeid med Virke inkasso utarbeidet gruppeoppgaver som grunnlag for erfaringsutveksling og diskusjon blant deltakerne på fagdagen. Den foreløpige evalueringen av arrangementet viser at dette ble godt mottatt blant deltakerne på fagdagen, og at mange hadde stor nytte av å diskutere problemstillingene relatert til gruppeoppgavene med fagkollegaer fra bransjen for øvrig.
  • Virke inkassos lovutvalg ved leder Hanne Riksheim orienterte deltakerne på fagdagen om status i lovutvalgets pågående arbeid med ny personopplysningslov. Riksheim var tydelig på at det enkelte selskap har et stort selvstendig ansvar for å implementere regelverket i ny virksomhet, og at man ikke ensidig kan lene seg tilbake på foreningens arbeid i saken. Lovutvalget avgir eget høringssvar i forbindelse med ny personopplysningslov 16.oktober 2017. I tillegg vil utvalget utarbeide en oppdatert bransjenorm for medlemmene av Virke inkasso.
  • Hanne Riksheim og Iman Winkelman orienterte også om utkast til ny forskrift for autoriserte inkassobevillingshavere. Forslaget sendes på høring blant alle medlemmer av Virke inkasso i løpet av høsten med sikte på å motta gode innspill til bruk i det videre arbeidet med å skjerpe kompetansekravene for autoriserte bevillingshavere. Det vurderes også å innføre en egen opplæringsmodul for personer som er/vil bli faktiske ledere.
  • Fagdagen ble avsluttet med en panelsamtale om betydningen av kompetanse for utviklingen av inkassonæringen. Deltakerne i panelet var Hanne Opsahl (Regnskap Norge), Siv Seglem (Finansnæringens autorisasjonsordninger) og Margrete Røse Solli (Norges Eiendomsmeglerforbund). Konklusjonen på panelsamtalen var entydig: økt kompetanse vil bidra til bedre omdømme og styrke inkassobransjens posisjon sammenlignet med i dag.

I tillegg til det faglige innholdet ble det avholdt utstillermesse med totalt 7 utstillere. Utstillerne meldte om godt besøk og god stemning i forbindelse med sin deltakelse Vellykket fagdag for Virke inkasso 13.oktoberfagdagen.