Vellykket gjesteforelesning for høyskolestudenter

Publisert:

Denne uken innledet Anne Gretteberg Meyer  om bruk og tolkning av statistikkinformasjon for 3.årsstudentene ved medier og kommunikasjon ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Meyers innledning er del av Virke markedsanalyses kampanje for korrekt bruk av bransjens analyseprodukter.

Anne Gretteberg Meyer er til daglig leder av Respons Analyse, et at mange selskap som er organisert gjennom bransjefelleskapet i Virke Markedsanalyse. Innledningen på høyskolen hadde overskriften "Unngå tull med tall" og inneholdt erfaringer og eksempler knyttet til hvordan analyseproduktene fra markedsanalysebransjen brukes – og misbrukes – av media. Meyer viste spesielt til at mange medier ukritisk omtaler markeds- og befolkningsundersøkelser uten å vurdere hvordan spørsmålene i undersøkelsen er formulert, og uten en nærmere vurdering av hvilke aktuelle alternativer for svar som er benyttet.

Det ble også vist til eksempler på hvordan ulike intervjumetoder påvirker utfallet av undersøkelser, og hvordan utvalgsgruppens sammensetning og størrelse har betydning for grad av usikkerhet. Hensikten med foredraget er å øke kommende journalisters og informasjonsmedarbeideres kompetanse på disse områdene.

- Media er en viktig kanal for formidling av undersøkelser knyttet til oppdragsgivere der vi har levert statistikkprodukter. Vi er derfor opptatt av at informasjonen benyttes korrekt slik at allmennheten får et best mulig bilde av funnen som kan leses ut av undersøkelsene vi gjennomfører. Dessverre ser vi en del eksempler på det motsatte, sier Meyer.

Meyer sier markedsanalysebransjen gjennom Virke har satt i gang en kampanje for å bidra til korrekt bruk av bransjens analyseprodukter.

- Alle de seriøse markedsanalyseselskapene er medlemmer av Virke. Gjennom dialog med media, relevante foreninger og mediestudenter håper bransjen å øke bevisstheten om hvordan statistikkinformasjon som markedsanalysebransjen leverer, kan benyttes på en mest mulig hensiktsmessig og riktig måte, sier Meyer.