Vellykket møte om turistpolitikk

Publisert:

​​ Ledere fra flere av bransjeområdene i reiselivet møtte onsdag vestlandspolitikere til møte om turistsatsingen i Bergen, og ba om en spisset turistsatsing for den neste fireårsperioden.

Bakteppet for møtet er at turistnæringen står i en krevende situasjon på grunn av finanskrise, høyt norsk kostnadsnivå og manglende positiv effekt av den nasjonale reiselivsstrategien. Norge er i ferd med å oppleve en hotelldød som rammer viktige turistregioner. 44 % av distriktshotellene har røde tall. Styret i Reise Norge i Virke ber derfor om en koordinert og spisset turistsatsing, økt kapasitet til gjennomføring av nasjonale koordineringsoppgaver i reiselivet i og at reiselivsnæringen får rammevilkår som stimulerer bærekraftig drift i distriktene.

Politikerne som deltok var:

 • Ove Trellevik

  , fra Høyre, og ordfører i Sund

 • Helge Njaastad

  , 2. kandidat for Frp i Hordaland

 • Ruth Mari Grung

  , gruppeleder for Ap i fylkestinget i Hordaland

 • Lars Egeland

  , stortingsrepresentant for SV

 • Steinulf Tungesvik

  , fra Sp, tidligere statssekretær og leder i Nei til EU   

Fra bransjen deltok:

 • Vibeke Tvedt Raddum

  , Tumlare Corporation AS

 • Ågot Gammersvik

  , Stiftelsen Lillehammer museum

 • Arne Glenn Flåten

  , Vesterland Feriepark/Hotellgruppa i Sogn

 • Per Rustberggard

  , Pers Hotell

 • Carlo Aall

  , Vestlandsforskning

Mens det var bransjen selv som sto for hoveddelen av innspillene til politikerne, stilte Hovedorganisasjonen Virke med Øystein Ingdahl, informasjonssjef i Virke, som ledet og modererte debatten.

Vibeke Tvedt Raddum, Europa-direktør i Tumlare Corp er styreleder i Virke Reise Norge, er godt fornøyd med møtet.

- Dette var en svært nyttig møteplass. Jeg håper politikerne dro derfra med økt forståelse og kunnskap om begrepet turisme, hvilken betydning det faktisk har for Norge, og utfordringene næringen står overfor. Informasjonen politikerne sitter på er kanskje ikke så nyansert som den burde være, så jeg håper dagen i dag har gitt dem ett litt mer nyansert bilde av situasjonen. Videre viste debatten i dag ett høyt lokalt arrangement, klarer vi å få løftet dette engasjementet opp på ett nasjonalt nivå, har vi kommet ett langt stykke på vei, sier Raddum.

Debatten ble fyldig dekket av NRK.

- Dette var både nyttig og lærerikt. Vi er i en hektisk valgkamp, kom tilbake til oss igjen etter 9. september, slik at vi kan følge opp sa Høyres Ove Trellevik. Han bekreftet også at Høyre har notert seg ønsket om en styrket turistsatsing.

- Høyre går til valg på en spisset reiselivssatsing som skal forankres i Stortinget.

Blant utfordringene som ble belyst i debatten var manglende ressurser og kapasitet til gjennomføring av tiltakene som er identifisert i revidert reiselivsstrategi.

- Vi tar med oss tilbakemeldingen om at det er enkelte ting som svikter i gjennomføringen av tiltakene i strategien, sa Arbeiderpartiets Ruth Mari Grung.

Presentasjonen fra møtet kan du lese her.