Vellykket nettverksmøte for øst afrikanske eksportører

Publisert:

Torsdag var syv eksportører fra Øst-Afrika i Oslo i et nettverksmøte med norske innkjøpere for å markedsføre sine produkter og se på muligheten for nye samarbeid.

Entreprenørene hadde tidligere i uken deltatt på tilsvarende nettverksmøter i Helsingborg og Stockholm. Formålet er å skape en skandinavisk møteplass for etablering av nye kontakter og potensielle nye forretningsmuligheter.

Deltagerne i delegasjonen er medlemmer av AWAN (African Women Agribusiness Network), Virke sin regionale partner i WED (Women Entrepreneurship Development Programme). WED er et flerårig program utviklet gjennom partneravtalen med Norad for å fremme økt import fra utviklingsland til de nordiske land. Matchmaking med skandinaviske importører er en av aktivitetene i programmet.

- Dette ble et svært vellykket møte, som vi håper vi kan gjennomføre igjen, sier Cathrine G. Jahnsen i Virke.

Alle de syv eksportørene var kvinnelige entreprenører fra henholdsvis Kenya og Uganda. Gjennom blant annet WED programmet har de tilegnet seg kunnskap som har gjort de bedre rustet til de økte konkurransen; de har posisjonert sine bedrifter slik at de skiller seg ut gjennom  blant annet overordnet merkevare ledelsesstrategi og produktutvikling.

- Det er viktig å tilrettelegge for slike møteplasser hvor eksportører og importører kan dele utfordringer og løsninger og diskutere potensielle forretningsmuligheter. Handelen blir stadig mer global, og det er et økende fokus på nye partnerskap og samarbeid for å dekke fremtidens behov. For eksportører fra utviklingsland er det svært nyttig med impulser som kan være med på å øke verdiskapningen i landene, noe som på sikt vil kunne gi økt kompetanse og sysselsetting, flere forretningsmuligheter og nye markeder.